Perioada: 1.07.2017 – 01.10.2017

Contact: tel : 0724.479.178, scoalasfclara@yahoo.com

 

 

Specializarea: Asistent medical generalist

Absolvenţi: de liceu, cu sau fără bacalaureat

Program de desfăşurare cursuri: după-amiaza

Diplomă recunoscută în ţară şi în străinătate

 

Număr de locuri : 20

Durata studiilor: 3 ani, curs de zi

 

 

Taxă de şcolarizare- 1500 RON

Taxă de înscriere – 100 RON

 

Taxa de şcolarizare se plăteşte în 3 rate.

 

Acte (in original pentru conformitate) si copii xerox in doua exemplare necesare pentru inscriere :

 

Certificat de nastere

Certificat de casatorie (daca este cazul )

C.I.

Diploma de bacalaureat sau Adeverinta de absolvire a studiilor liceale

Foaie matricola

Adeverinta medicala

Dovada de vaccinare

4 poze format 3/4

Înscrieri
Școala Postliceală Sanitară ,,Sf. Clara” este autorizată conform Ordinului Nr. 5886/28.11.2016 emis de Ministerul Educației Naționale si Cercetării Științifice. Copyright © 2017 Școala Postliceală Sanitară ,,Sf. Clara” All rights reserved